Coronavirus – Maatregelen bezoldigde stageovereenkomsten ondernemerschapstraject

  • 27 maart 2020

Dinsdagavond 17 maart heeft de Nationale Veiligheidsraad verregaande maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het coronavirus te vertragen en risicogroepen te beschermen. Als gevolg hiervan geeft de Vlaamse overheid volgende richtlijnen voor de bezoldigde stageovereenkomsten gesloten in het kader van een ondernemerschapstraject.

Verderzetting stageovereenkomst

Alle bezoldigde stageovereenkomsten in een ondernemerschapstraject worden verder uitgevoerd.

Uitzondering hierop zijn de stageovereenkomsten in ondernemingen die gevat zijn door de maatregelen die genomen werden door de Nationale Veiligheidsraad. Als een onderneming omwille van deze maatregelen haar activiteiten wegens overmacht moet stopzetten, wordt de stageovereenkomst volledig geschorst. Er is geen stagevergoeding verschuldigd.

Welke activiteiten nog toegelaten zijn is terug te vinden in de bijlage van het Ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

Tijdelijke werkloosheid voor stageovereenkomsten die onder het RSZ-statuut alternerende opleidingen vallen

Ondernemingen verbonden door een stageovereenkomst die valt onder het RSZ-statuut alternerende opleiding (cfr. artikel 1bis van het KB van 28.11.1969 tot uitvoering van de wet van 27.06.1969 tot herziening van de besluitwet van 28.12.1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders) en die hun werkzaamheden moeten stopzetten ingevolge de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad vragen voor hun cursisten tijdelijke werkloosheid ‘overmacht coronavirus’ aan (zoals voor gewone werknemers). De RVA beslist of de tijdelijke werkloosheid wordt aanvaard en bijgevolg uitkeringen worden toegekend.

Alle informatie kan u terugvinden via de website van de RVA. De RVA is bevoegd voor het toekennen van de tijdelijke werkloosheid.

Voor stageovereenkomsten die niet onder het RSZ-statuut alternerende opleiding vallen kan geen tijdelijke werkloosheid worden aangevraagd. Het gaat om stageovereenkomsten met minder dan 150 lesuren (vrijstellingen inbegrepen) op jaarbasis in de opleidingsinstelling.