De finalisten van Ideaal Duaal krijgen ondersteuning op maat door de coaches van EdConnect

  • 17 april 2018
De finalisten van Ideaal Duaal De finalisten van Ideaal Duaal De finalisten van Ideaal Duaal
De finalisten van Ideaal Duaal De finalisten van Ideaal Duaal De finalisten van Ideaal Duaal
De finalisten van Ideaal Duaal De finalisten van Ideaal Duaal De finalisten van Ideaal Duaal

 

Duaal leren en werken houdt in dat jongeren naast leren op school, ook leren op de werkvloer. Syntra Vlaanderen lanceerde de Vlaamse Wedstrijd IdeaalDuaal in co-creatie met the Marketing, Technology and Innovation Institute (MTI²), een Belgische academische spinoff die sinds 2008 wereldwijd bedrijven door innovatieprocessen loodst. In deze wedstrijd gaan we op zoek naar de beste en meest vernieuwende ideeën om deze combinatie van leren optimaal in te richten in de hedendaagse dynamische en digitale wereld. Na de regionale sessies waar maar liefst 86 kandidaten hun innoverende ideeën aan de aanwezige jury konden tonen, werden 26 teams weerhouden om hun IdeaalDuaal project voor te stellen tijdens de finale op 8 mei in het Vlaams Parlement.

Om alle teams maximaal te ondersteunen wordt hen coaching op maat aangeboden door het team van EdConnect de eerste Belgische EdTech incubator in samenwerking met het IMEC Istart programma. We laten Evelien Verschroeven en Katja Schipperheijn, die mee hun schouders onder deze nieuwe incubator staken, zelf aan het woord.

Waarom een sector specifieke incubator en waarom EdTech?

Katja Schipperheijn: Gezien de complexiteit en de vele uitdagingen waar het EdTech landschap voor staat, wil EdConnect alle stakeholders uit het ecosysteem betrekken. Samen met hen willen we de barrières voor EdTech startups begrijpen en een aanbod uitbouwen met de partners om de vele ideëen en startups, die er reeds zijn, verder te ondersteunen.

              “Levenslang leren impliceert niet vanzelfsprekend verbeteren op korte termijn, maar is noodzakelijk om te overleven op middellange en lange termijn .”

Evelien Verschroeven: Een eerste uitdaging waar we op botsen is het begrip EdTech en de definiëring van wat hier onder valt. De internationaal vastgelegde term kan een verkeerd beeld geven over de reikwijdte van het begrip namelijk dat het enkel over onderwijs ondersteunende apps gaat. Niets is minder waar! Leren is meer dan onderwijs alleen en stopt dus niet om 17 uur aan de schoolpoort of op 18 jaar bij het voldoen aan 98 eindtermen. LearnTech zou een beter passende beschrijving zijn. Levenslang leren is noodzakelijk in de huidige maatschappij en arbeidsmarkt en zal enkel in relevantie toenemen.

EdTech staat voor het gebruik van technologie om alle vormen van leren te ondersteunen. Of het nu gaat over het gebruik van een computer, leerplatformen  nieuwe technologieën, zoals AI en VR maar ook games en apps, het ondersteunen, begeleiden, remediëren, faciliteren en stimuleren van leren en evolueren staat centraal.

Welke ondersteuning krijgen EdTech startups vanuit EdConnect en het IMEC iStart programma?

Katja Schipperheijn: De VZW EdConnect heeft als doel innovatie en ondernemerschap te stimuleren met technologie die leren ondersteunt. Deze sector specifieke aanpak is cruciaal voor startups om de specifieke barrières van een bepaalde markt te begrijpen.

Enerzijds wenst EdConnect wil potentiële ondernemers aanmoedigen en ondersteunen om in deze veelbelovende sector hun idee verder uit te werken, of hun idee om te zetten in een applicatie die potentieel heeft om te schalen.  Met behulp van het ecosysteem en het ondersteunende netwerk kunnen startups sneller doorbreken en verder groeien en worden ze ondersteund in hun voorbereiding voor een traject binnen de het imec.istart business accelerator programma waar ze naast coaching ook financiële ondersteuning krijgen.

Daarnaast doen wij ook een oproep naar het bedrijfsleven om met hun specifieke vragen rond levenslang leren naar ons te komen waarna wij hen matchen met mogelijke applicaties of ondernemers om hun noden uit te werken naar een (op maat) applicatie.

Hoe past duaal leren in de visie van EdConnect

Evelien Verschroeven: Ik durf zeggen dat de evolutie van EdTech een significante constructieve impact heeft op leren en evolueren in onze maatschappij. Het is geen doel op zich, maar draagt bij tot trajecten van meer gepersonaliseerd leren, tot duurzaam talentbeleid, tot levenslang leren en evolueren met goesting en meer welbevinden, het empowert mensen om hun professionele groei in eigen regie te nemen. Het is dan ook cruciaal om te investeren (met tijd en/of geld) in EdTech op maat van elke jongere, elke werknemer, werkgever ...

“Met IdeaalDuaal winnen we allemaal”

Katja Schipperheijn: Jullie slogan ‘Met IdeaalDuaal winnen we allemaal’ staat niet voor niets! Leerlingen, leerkrachten in het secundair onderwijs, bedrijfsleiders, werknemers en andere betrokken organisaties konden hun ideeën indienen. Bij EdConnect beogen we een duurzaam ecosysteem met mensen uit verschillende organisaties, die met elkaar samenwerken hetgeen ook het DNA uitmaakt van deze wedstrijd.

Wat doet EdConnect voor de finalisten van IdeaalDuaal

Evelien Verschroeven: Vanuit de ervaring met onze pre-starters, op ons geslaagd infomoment op 1 maart in de Serre te Antwerpen, weten we dat er erg veel nood is aan begeleiding rond de haalbaarheid van de technische applicatie. De ideeën die komen vanuit het leer- en onderwijsveld kunnen  meestal erg goed het probleem en de voordelen in kaart te brengen, maar de vertaalslag naar een gebruiksvriendelijke applicatie is meestal niet duidelijk.

Bij de finalisten van IdeaalDuaal zullen we tijdens de coaching op maat eerst luisteren naar de wensen van het team zelf. Dat is cruciaal om samen verder gericht op pad te gaan. Wat verwachten ze? Welke steun wensen ze? Willen zij bijvoorbeeld hun idee zelf uitbouwen of kunnen ze via matchmaking baat hebben aan een technisch iemand om hun team mee uit te bouwen. In beide gevallen zullen we hen helpen om de jury een mooi beeld te geven van hun app via mockups van de applicatie, hiermee wordt er een duidelijk beeld geschept hoe de app er uit ziet en hoe deze wordt beleefd

Daarnaast verwachten wij zoals bij onze andere pre-starters dat zij ook vragen zullen hebben die betrekking hebben tot de opstart van een startup. Onze focus tijdens de coaching sessies gaan naar;

  • Welk specifiek probleem wordt getackeld ,

  • Welke meerwaarde bieden jullie als team en als product,

  • Wie is hun eigenlijk klant en wie is de gebruiker, 

  • Hoe ziet hun business model er uit,

  • En ja natuurlijk hoe pitch je je verhaal.

Wij kijken alvast vol spanning uit naar de startup - ideeën en naar de beklijvende voorstellingen - IdeaalDuaal op 8 mei in het Vlaams Parlement.