De weg naar het ‘leren van de toekomst’

  • 19 december 2018

Vandaag verscheen er in de innovatiekatern van de krant De Standaard een interview met gedelegeerd bestuurder Bruno Tindemans en verantwoordelijke innovatie Vickie Dekocker. 

Binnen ons leersysteem worden momenteel heel wat opportuniteiten gemist. Duaal leren, de digitalisering en een faciliterende overheid binnen een ecosysteem kunnen hier een antwoord op bieden.

"De overheid moet denken vanuit een ecosysteem waarin verschillende partijen een wisselende bijdrage leveren en elkaar versterken, en waarbij haar kerntaak ligt in het coördineren van een dergelijk ecosysteem."

Lees hier het volledige interview:

pdf bestandinnovatie_destandaard_interview.pdf (581 kB)