Duaal leren in grootsteden en Brussel

Doelstelling

Transnationaal ESF-project (2017-2019) dat moet leiden tot beleidsaanbevelingen omtrent de regierol duaal leren als middel tegen jeugdwerkloosheid in grootsteden. De focus ligt op een regionale uitrol in Brussel, Antwerpen en Gent. Daarnaast moet het project leiden tot een transnationaal Europees platform, waarop blijvend informatie en best practices m.b.t. duaal leren in (groot)stedelijke context uitgewisseld worden.

Deelnemers

JES vzw, Universiteit Antwerpen, VDAB, Stad Gent, Onderwijscentrum Gent, SYNTRA Midden-Vlaanderen, Stad Antwerpen, VOKA Antwerpen-Waasland, SYNTRA AB, VGC, Tracé Brussel en SYNTRA Brussel.