Duaal leren in hoger onderwijs @ Siemens Belux

Doelstelling

Met het event ‘Duaal leren in hoger onderwijs’ brachten we pilootprojecten rond duaal leren in het hoger onderwijs samen. Er werden best practices uitgewisseld om duaal leren als beleidsprioriteit op de politieke agenda te zetten.

Aanwezigen

Sectorfederaties, programmadirecteurs en opleidingscoördinatoren van hogescholen, beleidsmedewerkers hoger onderwijs.

siemens presentatie
siemens groep