Wat is duaal leren?

Duaal leren is een geïntegreerd traject in het secundair onderwijs waarin algemene vorming, beroepsgerichte vorming en werkervaring één geheel vormen. Jongeren verwerven de vaardigheden die ze nodig hebben om een kwalificatie te behalen zowel op de werkvloer als op school (of in een centrum voor deeltijds onderwijs of een Syntra-lesplaats). Het leertraject bestaat dus uit een les- en werkcomponent die op elkaar zijn afgestemd en samen een coherent geheel vormen.

In 2015 koos de Vlaamse regering resoluut om een dergelijk nieuw stelsel van duaal leren te ontwikkelen, als kwaliteitsvol en volwaardig alternatief naast de bestaande ‘klassieke’ onderwijsstelsels. De conceptnota-bis legt de krijtlijnen hiervoor vast en omschrijft ook de rol van SYNTRA Vlaanderen als werkregisseur in het nieuwe stelsel van duaal leren. Op 1 september 2016 gingen de eerste proefprojecten duaal leren van start onder de noemer 'Schoolbank op de werkplek'. Er werden ook verschillende innovatieve projecten opgestart om bepaalde deelaspecten van duaal leren verder te concretiseren.

De eerste specifieke regels werden vastgelegd in het decreet tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleiding (10 juni 2016). De voorwaarden uit het decreet gelden niet enkel voor werkplekken in duaal leren, maar ook voor werkplekken in Leren en Werken. Leren en Werken is een bestaand systeem van alternerende opleiding waarbij leerlingen uit het secundair onderwijs meerdere dagen op de werkplek leren. Het systeem wordt georganiseerd in het deeltijds beroeps secundair onderwijs (DBSO) en in de leertijd. In het DBSO leren de jongeren 3 dagen op de werkplek en volgen ze 2 dagen les in een centrum deeltijds onderwijs (CDO) of centrum leren en werken (CLW). In de leertijd leren de jongeren 4 dagen op de werkplek en volgen ze 1 dag les in een Syntra-lesplaats.