Effectiviteitsstudie ondernemersvorming

Doelstelling

De effectiviteit en efficiëntie van de SYNTRA-opleidingen onderzoeken.

vergrootglas