ENTRE-Spiegel 2.0

Doelstelling

De ENTRE-Spiegel 2.0 is een wetenschappelijk onderbouwde tool die ondernemersvaardigheden in kaart brengt. De ENTRE-Spiegel 2.0 peilt naar de elf belangrijkste competenties die een ondernemer nodig heeft.

Doelgroep

Kandidaat-ondernemers.