Erasmus Duaal

Doelstelling

Via het ErasDu-project kunnen leerlingen uit Duaal Leren en Leren en Werken een korte werkstage van twee weken doen in het buitenland. De stages worden vergoed door het Europese Erasmus+ programma.

Deelnemers

10 scholen uit 5 EU-landen, 37 uitsturende binnenlandse en 21 ontvangende buitenlandse bedrijven.

erasdu groep lln