Europees Sociaal Fonds (ESF)

logo ESF

 

Europees Sociaal Fonds

De afdeling ESF van het Departement Werk en Sociale Economie is sinds 1 januari 2016 verantwoordelijk voor het beheer en de uitvoering van de nieuwe programma’s bij het Europees Sociaal Fonds (ESF), het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF) en het Europees Globalisatiefonds (EGF). De afdeling bestaat uit twee operationele diensten: de dienst Werkzoekenden is verantwoordelijk voor de oproepen waarin de werkzoekenden de finale doelgroep zijn, en de dienst Werkenden is verantwoordelijk voor de oproepen waarin werkenden of werkgevers de finale doelgroep uitmaken. Meer informatie op http://www.esf-vlaanderen.be/nl.

SYNTRA Vlaanderen is vertegenwoordigd in de diverse bestuurs- en beheersorganen van de afdeling ESF. We leveren input in het opstellen van het 6-jaarlijkse operationeel programma en in het uitschrijven van verschillende oproepen rond duaal leren en ondernemersvorming, houden mee toezicht op de werking van de afdeling, monitoren en evalueren de oproepen die ze lanceert, en evalueren projectvoorstellen in het kader van innovatie- en transnationale oproepen en oproepen die verband houden met de kerntaken van SYNTRA Vlaanderen.

Samen met VDAB, VLAIO en ESF staat SYNTRA Vlaanderen ook in voor de regie van werkzoekenden naar ondernemerschap. De uitvoering van deze regie wordt volbracht via www.maakwerkvanjezaak.be

Daarnaast was en is SYNTRA Vlaanderen trekker van verschillende ESF-projecten rond duaal leren en ondernemersvorming. Zo trok het agentschap bijvoorbeeld Taal en Leercoach (TLC), dat binnen het SYNTRA-netwerk nog steeds gecontinueerd wordt. Ook binnen innovatie trok SYNTRA Vlaanderen het project ENTRE-Spiegel. De ENTRE-Spiegel 2.0 wordt eveneens na het ESF-project opgevolgd en aangeboden aan diverse organisaties, zoals loopbaanbegeleidingscentra, hogescholen, de SYNTRA, en diverse projecten die de opstart en begeleiding naar ondernemerschap stimuleren en ondersteunen.

Lopende of recent afgelopen projecten zijn:

Meer informatie over de lopende en afgelopen projecten van SVL kan gevonden worden in de projectenkaart  en product-o-theek van ESF.

SYNTRA Vlaanderen was in het verleden ook partner in verschillende ESF-projecten. Momenteel maken we deel uit van het partnerschap in een groot ESF-project om vluchtelingen naar het ondernemerschap te leiden: AZO!