Evaluatieonderzoek naar het decreet OAO

Tussen 1 september 2019 en 30 november 2020 voert HIVA (een onderzoeksinstituut van KU Leuven) een evaluatieonderzoek naar het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen. 

Met deze studie willen de onderzoekers een evaluatie maken van het bovenvermelde decreet wat betreft de types overeenkomsten, het opleidingsplan, de (vroegtijdige) beëindiging van overeenkomsten, de verbintenissen, de rechten en plichten van de partijen, de leervergoeding en de erkenning van ondernemingen. Naargelang de onderzoeksvraag wordt gebruik gemaakt van online enquêtes of face to face interviews.

Contact

logo HIVA