Goedkeuring projectaanvraag: ‘Tool voor monitoring en analyse van vraag naar en aanbod binnen duaal leren’

  • 9 februari 2018

In 2015 heeft de Vlaamse Regering aangekondigd om het oude systeem van Leren en Werken nieuw leven in te blazen. De lancering van het nieuwe stelsel Duaal Leren is voorzien voor september 2019. Met dit project wil het agentschap voor ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen zich hierop voorbereiden en zijn dienstverlening erop afstemmen.

Ten eerste heeft het agentschap een systeem nodig om de vraag en het aanbod aan leerwerkplekken te monitoren. Ten tweede wil SYNTRA Vlaanderen een analyse-tool ontwikkelen, die nagaat welke factoren van werkplekleren een succes maken en welke hierop een negatieve invloed hebben. Deze tool zou moeten toelaten om zowel de in- en uitstroom van leerlingen in/uit het stelsel, als de arbeidsmarkt te monitoren en te analyseren. Diverse databanken en datasets zullen hiertoe ontsloten en aan elkaar gekoppeld moeten worden en ingezet worden voor wetenschappelijk alsook datadriven onderzoek. De data zullen bovendien toegankelijk moeten zijn voor diverse stakeholders en eindgebruikers, zowel binnen als buiten de Vlaamse overheid, met inbegrip van leerlingen, bedrijven en scholen.  

De te ontwikkelen tool moet ervoor zorgen dat SYNTRA Vlaanderen zijn regisseursrol voor Duaal Leren kan waarmaken. De maatschappelijke meerwaarde van dit project is ontzettend groot. Opleiding, werkervaring, het ‘matchen’ van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, het invullen van knelpuntvacatures met de juiste profielen, enz. zijn van wezenlijk belang voor de Vlaamse economie, en bij uitbreiding voor het garanderen van welvaart en welzijn in Vlaanderen op korte en lange termijn. Dit project past volledig binnen Visie 2050.  

Het agentschap voor ondernermersvorming SYNTRA Vlaanderen zal ook zelf - voor zijn dagdagelijkse werking en de optimalisatie ervan - veel leren uit dit project. Op termijn kunnen ook andere publieke organisaties hierbij baat hebben. Denken we maar aan overheidsinstellingen die in stijgende mate stageplaatsen aanbieden.