Goedkeuring transnationale projectaanvraag ‘Duaal Leren als hefboom voor jeugdwerkgelegenheid in grootsteden’

  • 26 juli 2017
logo ESF

 

De arbeidsmarktsituatie van jongeren is in veel Europese lidstaten problematisch. Vooral in steden stellen we dit vast: jongeren die in een (groot)stad wonen, blijken vaker opgegroeid te zijn in een sociaaleconomisch kwetsbare omgeving, verlaten het onderwijs vaker ongekwalificeerd en lopen (daarom) meer risico om werkloos te zijn dan jongeren die niet in (groot)steden wonen. Een krachtig instrument dat door de Europese Commissie naar voren wordt geschoven om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, is werkplekleren. In deze vorm van onderwijs wordt een groot deel van de competenties on the job aangeleerd. De meest intensieve vorm van werkplekleren is duaal leren, waarbij gestreefd wordt om de meerderheid van de beroepsgerichte competenties op de werkvloer aan te leren.

De specifieke context van grootsteden met zijn hoge concentratie van schooluitval en jeugdwerkloosheid in steden is momenteel onderbelicht. Daarom diende Syntra Vlaanderen een transnationale projectaanvraag ‘Duaal Leren als hefboom voor jeugdwerkgelegenheid in grootsteden’ in om hier onderzoek rond te verrichten. De focus ligt op de beleidsimplementatie van duaal leren als hefboom voor jeugdwerkgelegenheid in de grootstad. We vermoeden dat het samenspel van de context van de grootstad (o.a. naar tewerkstelling, samenstelling van de populatie,…) samen met de verhoogde kans van schooluitval en jeugdwerkloosheid aandacht vraagt voor een aangepast beleid rond duaal leren in de grootstad.

Onlangs werd het ingediende project goedgekeurd en zal dit starten vanaf oktober 2017!