Inkanteling leertijd in duaal leren: samenwerking SYNTRA-onderwijs

Doelstelling

Een project waarbij we een financiële incentive geven aan SYNTRA Limburg vzw die voor een of meerdere onderdelen van een duaal leertraject samenwerken met onderwijs.

Doelpubliek

Jongeren.