Inspiratiedag 'Inspiratie x cocreatie = innovatie'

Doelstelling

Stakeholders laten kennismaken met verschillende soorten technologieën die ingezet kunnen worden in duaal leren, zoals Virtual Reality, om competenties gesimuleerd te leren en chatbots om informatie rond duaal leren te verspreiden. Vervolgens wordt de mogelijkheid geboden om piloten op te zetten om met die technologie aan de slag te gaan. Tot slot worden lessons learned uit die piloten verspreid.

Aanwezigen

Opleidingsverstrekkers, beleidsmedewerkers, sectorfederaties, bedrijven, start-ups.

inspiratiedag