Jaarrapport Vlaams Partnerschap Duaal Leren 2018 - 2019

  • 28 november 2019

Het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, bestaande uit  werk- en onderwijspartners, geeft duaal leren vorm.  Jaarlijks wordt een monitoringsrapport opgesteld dat de werking van duaal leren in Vlaanderen in kaart brengt. Het derde jaarrapport van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren betreft de periode tussen 1 juli 2018 en 30 juni 2019. In het rapport wordt een stand van zaken opgemaakt over alternerend leren in Vlaanderen. De data in het rapport werden verzameld uit het digitale loket werkplekduaal.be, de databank van AGODI en de rapportering door sectorale partnerschappen.

Lees hier het volledige jaarrapport:

pdf bestandJaarrapport Vlaams partnerschap Duaal Leren (2018 - 2019) (1.73 MB)