Kick-off duaal leren en infokit 'Maak de Sprong'

Doelstelling

De eerste kennismaking met duaal leren ondersteunen. Door verschillende kick-offs worden trajectbegeleiders en leerkrachten geïnformeerd over de verschillende fases bij het instappen in duaal leren. Deze sessies worden jaarlijks georganiseerd in de provinciehoofdsteden.

Aanwezigen

Bedrijven en aanbieders van duaal leren (voltijdse scholen), centra voor deeltijds onderwijs en de SYNTRA.

infokit maak de sprong
Partners

Sectorale opleidingsfondsen en partnerschappen