Klachten

Klachtenbehandeling binnen het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen

Het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen voert de zorg voor kwaliteit hoog in het vaandel. Recent werd SYNTRA Vlaanderen daar voor beloond door de toekenning van het ESF-kwaliteitslabel.
 


SYNTRA-Opleidingen


De zorg voor kwaliteit betreft niet enkel de werking van SYNTRA Vlaanderen zelf, maar ook de kwaliteit van de opleidingen binnen de autonome opleidingscentra SYNTRA.


De taken en rollen van SYNTRA Vlaanderen en deze van de SYNTRA zijn  fundamenteel verschillend. De SYNTRA bieden aan startende en gevestigde ondernemers een divers en kwalitatief aanbod aan opleidingen. SYNTRA Vlaanderen ziet als Vlaams overheidsagentschap toe op de aangeboden kwaliteit van de opleidingen, en kan waar nodig bijsturen

Uw klacht helpt ons die kwaliteit bewaken. Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden. SYNTRA Vlaanderen ziet uw klacht als een kans om uit fouten te leren.

Wat zijn de spelregels?

 

SYNTRA Vlaanderen garandeert u een luisterend oor en een aanpak in alle onafhankelijkheid en billijkheid. Maar, ook voor u gelden een aantal spelregels:

Bij wie kan ik een klacht indienen?

U kunt met uw klacht in principe bij iedereen binnen SYNTRA Vlaanderen terecht. Ieder personeelslid fungeert immers als aanspreekpunt.
Toch is het gemakkelijker als u uw klacht rechtstreeks indient bij de centrale klachtencoördinator van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen. Deze zorgt er dan voor dat uw klacht bij de juiste persoon terecht komt.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Hoe loopt de verdere procedure?

 • U krijgt van ons een ontvangstmelding. Die ontvangt u binnen de tien dagen, tenzij de klacht zelf binnen die termijn afgehandeld is. De ontvangstmelding bevat een dossiernummer dat u kunt gebruiken bij elke verdere correspondentie;
 • Indien de klacht aan iemand extern wordt bezorgd ontvangt u kopie met de reden van verzending en de contactgegevens van de betrokkene.
 • Indien de klacht  aan iemand intern wordt bezorgd ontvangt u kopie met de reden van verzending en de contactgegevens van de betrokkene.
 • SYNTRA Vlaanderen zal er alles aan doen om uw klacht binnen de 45 dagen af te handelen. Het resultaat wordt u schriftelijk meegedeeld.

Welke klachten worden niet behandeld?

 • Klachten die niet tot de bevoegdheid van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen behoren.
 • Klachten die al eerder volgens de klachtenprocedure behandeld werden.
 • Klachten waarbij u anoniem wil blijven.
 • Klachten waarbij u geen persoonlijk belang kunt aantonen.
 • Klachten waarbij de feiten zich meer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben voorgedaan.
 • Klachten die betrekking hebben op het algemeen beleid of op de toepasselijke decreten, besluiten of reglementen.
 • Klachten die duidelijk ongegrond zijn.
 • Klachten over feiten die het voorwerp uitmaken van een gerechtelijke procedure of waarvoor de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheden nog niet werden aangewend.

Wat kan ik doen als ik na de behandeling van mijn klacht nog niet tevreden ben?

Als u niet tevreden bent over ons antwoord of u geen antwoord krijgt kan de Vlaamse ombudsdienst uw probleem verder onderzoeken:

Vlaamse ombudsdienst
Leuvenseweg 86, 1000 Brussel
www.vlaamseombudsdienst.be 
T. 1700
E. klachten@vlaamseombudsdienst.be