Ondernemersvorming in de 21ste eeuw en Mozaïek Ondernemersvorming

Doelstelling

Samen met nationale en internationale partners het beleid, de toeleiding, de methodieken, de innovatieve aspecten en de digitalisering binnen ondernemersvorming onderzoeken en vertalen in een visie voor ondernemersvorming van de 21ste eeuw. Daarnaast samen met Flanders Business School het totale aanbod van ondernemersvorming in kaart brengen, wat moet leiden tot een centraal platform met opleidingsaanbod voor ondernemers, gelinkt aan ondernemerscompetenties.

Stakeholdersoverleg

Wonderland (Cronos), KOV, GO!, CVO’s, SYNTRA vzw’s, MVO Vlaanderen, KdG, Studiecentrum voor Ondernemerschap Odisee, GAN België en Finale-Events.

puzzelstukken worden in elkaar gepast