Geregistreerd dienstverlener (via het WSE-loket)

Het Kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie (WSE)

 

Om in te schrijven op opdrachten uitbesteed i.h.k.v. onze toegewezen trajecten, moet je je vanaf 2 september 2019 laten registreren via het WSE-loket. Door de kwaliteitsvoorwaarden over het hele beleidsdomein heen gelijk te schakelen, is het voor elke dienstverlener duidelijk aan welke kwaliteitsvoorwaarden voldaan moet worden om op de maatregelen binnen het beleidsdomein te kunnen intekenen.

Deze (minimale) voorwaarden omvatten op organisatieniveau klantgerichtheid en een goed personeels- en financieel beheer, aan te tonen op basis van:
• een kwaliteitslabel uit de markt
• een kwaliteitssysteem van een andere overheid
• een ingevuld document 'Standaard Werk en Sociale Economie' (geldig tot en met 1 september 2021).

Op 2 september 2019 eindigden ook alle door ons Agentschap toegekende mandaten. Enkel wie nog lopende dienstverlening heeft (bij overeenkomst) of als begunstigde een overeenkomst zal krijgen op basis van een tender gepubliceerd vòòr deze datum, kan zijn mandaat behouden om de dienstverlening te voltooien, en dit tot:

  • de einddatum of voortijdige beëindiging van de overeenkomst
  • de vrijwillige registratie in het nieuwe systeem
  • hoe dan ook ten laatste tot en met 1 september 2021 (einde overgangsperiode).

Meer informatie over het nieuwe kwaliteits- en registratiemodel, met inbegrip van wat de kwaliteitsvoorwaarden zijn, de wijze van aanvragen van de registratie en de achterliggende regelgeving, vind je hier.

Wat wel nog blijft bestaan, is de verplichting voor opdrachthouders om in alle communicaties en publicaties i.v.m. de toegewezen trajecten het logo van SYNTRA Vlaanderen te vermelden.

Klik hier voor het logo van SYNTRA Vlaanderen.

Ook de gedragscode blijft bestaan, die nog steeds aan alle cursisten of deelnemers aan toegewezen trajecten bekendgemaakt moet worden.

Klik hier voor een model van deze gedragscode.

De (afgeschafte !) aanvraagprocedure voor een mandaat bij ons Agentschap kan je nog steeds in ons archief terugvinden.


Vragen?

Contacteer Bart De Geeter.
T. 0495 17 28 16 | E. bart.degeeter@syntravlaanderen.be.