Incentives

** Er is momenteel geen nieuwe cyclus in het vooruitzicht ! **

 

Beleidsmatige context

 

Ondernemingen worden vandaag geconfronteerd met nieuwe digitale, technologische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Deze ontwikkelingen nopen ondernemingen om hun producten of diensten aan te passen, of volledig om te gooien. Nieuwe bedrijven ontstaan met nieuwe producten & diensten die tevens een nieuwe manier van arbeidsorganisatie, leiderschap vergen, etc.

SYNTRA Vlaanderen wil met deze uitbesteding opleidingstrajecten (hierna: traject) aanbieden zodat ondernemers en hun medewerkers hun competenties kunnen versterken om mee te zijn met en zich te wapenen tegen de nieuwe ontwikkelingen. Deze trajecten willen ervoor zorgen dat zij toegang kunnen krijgen tot nieuwe ontwikkelingen en deze omzetten in hun dagdagelijkse werking.

De inhoud van de trajecten moet inspelen op nieuwe economische en maatschappelijke ontwikkelingen en dienen de ondernemingen te versterken in content- (product of dienst) of procesinnovatie. De onderwerpen kunnen zowel generiek als sectorgericht zijn.

De vertaalslag naar de ondernemingen en de praktische aanpak staan centraal in de te ontwikkelen trajecten. Er moet gewerkt worden met aangepaste praktijkvoorbeelden, getuigenissen, tools, etc. Een goed uitgewerkte aanpak op het niveau van de KMO met eventuele bijkomende begeleidings-instrumenten om het (aan)geleerde te implementeren, zorgt er voor dat ook effectief in de praktijk toegepast wordt. De georganiseerde trajecten dienen praktijkgericht aangeboden te worden, rekening houdend met de verwachtingen en noden van de ondernemers en de medewerkers. Concreet wordt verwacht dat elke opleiding op een innovatieve en praktijkgerichte manier aangepakt wordt.

Deze opdracht heeft als doel een brede groep van ondernemingen te bereiken, in elke orde van grootte, zowel zelfstandigen (eenmanszaken), zaakvoerders, leidinggevenden, medewerkers.

De opdracht bestaat erin een individueel opleidingstraject te ontwikkelen, toeleidingsacties te organiseren, en de ontwikkelde trajecten daadwerkelijk te organiseren.

De financiële ondersteuning bestaat uit 3 verschillende facetten:
- een forfaitaire ondersteuning voor de ontwikkelingskost per ingediend onderwerp 
- een forfaitaire ondersteuning voor de toeleidingsinitiatieven per ingediend onderwerp 
- incentives per deelnemer aan het volledige traject.

Zowel de inhoud als de aanpak van het traject dienen innovatief te zijn, met zo mogelijk een positieve impact op duurzaamheid (mens, milieu...).

 

Archief

 

Klik hier voor het archief van afgesloten onderwerpen.