Ondernemersvorming in de 21ste eeuw

logo ESF
 

Het ESF-project ‘Ondernemersvorming in de 21ste eeuw’ werd opgestart naar aanleiding van de deregulering van de Vestigingswet en de vereiste basiskennis bedrijfsbeheer. Met steun van het Europees Sociaal Fonds gaat het Vlaams partnerschap van Syntra Vlaanderen, VLAIO, VDAB, Voka en UNIZO op zoek naar een vernieuwde en moderne invulling van ondernemersvorming in Vlaanderen.

Het project focust op beleid en dienstverlening; toeleiding en levenslang leren; maatwerk, flexibiliteit en nieuwe pedagogische tools; en innovatiegerichtheid en digitale geletterdheid. Naast acties in Vlaanderen is er ook een belangrijke transnationale component, waarbij good practices uit Finland, Bulgarije, Denemarken en Ierland van nabij worden bestudeerd en waar mogelijk vertaald naar Vlaanderen.

ondernemer