Oproep lerend netwerk e-leren: zet een bestaande of nieuwe opleiding om naar e-content

  • 18 juni 2020

SYNTRA Vlaanderen geeft zes tot twaalf opleidingsaanbieders de kans om één bestaande of nieuwe opleiding om te zetten naar e-content, en dat in het kader van het lerend netwerk e-leren. Het gaat over één opleidingstraject per opdrachthouder.

Met dit project wil SYNTRA Vlaanderen inzetten op een kwalitatieve analyse van relevante educatieve technologieën. Het herwerkte traject dient dan als proeftuin om de opleidingsverstrekker warm te maken voor e-leren en de mogelijkheden op dat vlak te (her)bekijken. Bovendien dient het pilootproject ook als voorbeeld om toekomstige opleidingen verder te digitaliseren.

In dit project krijgen zes tot twaalf opleidingsaanbieders begeleiding van het advies- en opleidingsbureau Obelisk, in samenwerking met Multimedi. Deze expert in e-leren is door SYNTRA Vlaanderen aangesteld om via klassikale ontwerp- en productontwikkelingssessies cocreatie en uitwisseling te stimuleren tussen de deelnemers. Daardoor kunnen ze grote investeringen delen en digitale leermethodes en -materiaal hergebruiken.

Voor wie?

Alleen geregistreerde dienstverleners bij het beleidsdomein Werk en Sociale Economie (WSE) kunnen deelnemen. Voor deze oproep gaat het concreet over opleidingsaanbieders, sectorfondsen, beroepsfederaties, werkgeversorganisaties en het hoger onderwijs.

Verloop

De opdracht bestaat uit vijf fases:

  1. ontwerp
  2. rapportering
  3. productontwikkeling
  4. eindpresentatie
  5. organisatie van het e-traject

In onderstaand overzicht zie je alle fases met bijhorende deadlines:

pdf bestandVerloop opleiding omzetten naar e-content.pdf (130 kB)

Hoe kandideren?

Opleidingsaanbieders die deel willen uitmaken van dit lerend netwerk stellen een offerte op met daarbij het vragensjabloon, de leerdoelen, de leerinhouden en het curriculum vitae van de pedagogisch verantwoordelijke (inclusief mogelijke vervangers). Die documenten spelen in op de opdrachtonderdelen en gunningscriteria. Je moet de documenten opladen via e-procurement

Je offerte moet worden ingediend voor 13 juli 2020 om 12 uur