Beleid en bestuur

Het Agentschap voor Ondernemersvorming-SYNTRA Vlaanderen is een Extern Verzelfstandigd Agentschap (EVA) binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie. Vanuit de diverse opdrachten in het agentschap, valt zij zowel onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Economie, Wetenschap en Innovatie, en van Werk en Sociale Economie: mevrouw Hilde Crevits als onder de bevoegdheid van Vlaams minister van Onderwijs en Vorming: Meneer Ben Weyts.

Het beheer van het agentschap wordt waargenomen door een Raad van Bestuur. De dagelijkse leiding berust bij de gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door de directieraad.

De opdracht van het agentschap wordt geformaliseerd in het ondernemingsplan (de opvolger van de vroegere beheersovereenkomst) die wordt vastgesteld door de raad van bestuur in samenspraak met de functioneel bevoegde ministers.

Het ondernemingsplan legt de doelstellingen van SYNTRA Vlaanderen vast. Deze doelstellingen of engagementen vinden hun concrete en meetbare vertaling in te bereiken resultaten en doelstellingenparameters.

Het ondernemingsplan is een operationele vertaling van de doelstellingen in de beleidsnota en beleidsbrieven.