Strategie

Onze aspiratie en ambitie

Syntra Vlaanderen wil uitgroeien tot een innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemersvorming in Vlaanderen. Het wil een thought leader zijn die via een sterk netwerk alle relevante spelers met elkaar verbindt en zo kennis samenbrengt. De visie op opleiden vertrekt vanuit een model waarbij de lerende/ondernemer centraal staat en zijn eigen opleidingstraject in handen neemt om zich voor te bereiden op de wereld van morgen. Digitale technologie neemt hierbij een belangrijke plaats in. Het brengt de opleiding dichter bij de lerende/ondernemer (leren en begeleiden op afstand), maakt een flexibele manier van opleiden mogelijk (op het tempo van de lerende) en laat toe het totale opleidingstraject op te volgen vanuit verschillende invalshoeken: de lerende, het bedrijf/de kmo, de docent.

Kernactiviteiten

Vanuit haar aspiraties en ambities stuurt het agentschap het beleid van haar kernactiviteiten: regie ondernemersvorming en regie duaal leren. Inzake duaal leren treedt het agentschap op als een neutrale regisseur die de kwaliteit en kwantiteit van werkplekken garandeert en het netwerk vormt tussen onderwijs en de wereld van werk. Ook de leertijd zal meegenomen worden in dit verhaal en inkantelen in het nieuwe stelsel van duaal leren. Daarnaast bouwt het agentschap een sterke regie uit inzake ondernemersvorming. Via een financieel sturend beleid zetten we in op een groeiend aanbod van flexibele en innovatieve opleidingen via het Syntra-netwerk. Via toegewezen trajecten wil het agentschap ook ondernemersvorming in de ruime zin stimuleren bij andere opleidingsverstrekkers. Op die manier willen we KMO’s en ondernemers klaarstomen voor de wereld van morgen. Binnen onze opdracht als regieagentschap bouwen we ook onze diensten m.b.t. kwaliteitsbewaking, inspectie en toezicht verder uit.

Wat vinden wij belangrijk ?
  • Samenwerken en synergie
  • Integriteit, correctheid in denken en doen, betrouwbaarheid, loyauteit t.a.v. mensen, organisatie en afspraken
  • Innovatief en creatief ondernemen
  • Tesamen met de klant en professioneel
  • Respect voor en erkenning van elk talent
  • Ambitieus, met passie en gedrevenheid
  • Innovatiegedreven en -gericht

  • In samenwerking en cocreatie met partners en stakeholders

  • Met expertise en know-how als kennisknooppunt