Persbericht: Eerste boek in Vlaanderen over 'Leren duaal leren' aangeboden aan Koning Filip

  • 5 maart 2018

Het eerste boek over duaal leren in Vlaanderen wordt vandaag 5 maart voorgesteld in het Vlaams parlement en draagt de titel “Leren Duaal Leren”. Het boek bundelt vernieuwende inzichten rond duaal leren met bijdragen  van academici tot beleidsmakers en mensen uit het werkveld. Het werd geredigeerd door Vickie Dekocker en An Katrien Sodermans, die allebei werken bij het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen, dat de regie over het nieuwe stelsel van duaal leren in Vlaanderen heeft. Afgelopen donderdag 1 maart werd het nieuwe decreet duaal leren goedgekeurd in de gemengde commissie Onderwijs en Werk van het Vlaams Parlement. Op 1 september 2019 zal het decreet normaalgezien in werking treden.  

De grote interesse van Koning Filip voor duaal leren is bekend. Zo ging hij de voorbije jaren op studiebezoeken naar Duitsland en Zwitserland. De auteurs Vickie Dekocker en An Katrien Sodermans engageerden zich sterk als Vlaamse ambtenaren om dit systeem daadwerkelijk te implementeren binnen het beleid van de Vlaamse regering. De publicatie van het eerste boek over duaal leren in Vlaanderen is een gevolg van deze inspanningen. Vanmorgen werd het eerste exemplaar van dit boek dan ook persoonlijk aan Koning Filip overhandigd.

 

De belangrijkste krachtlijnen uit het boek zijn:

  1. Duaal leren is een methode van leren en geen systeem dat beperkt wordt tot het secundair onderwijs. Het is daarom een belangrijke methode voor levenslang leren.
  2. Duaal leren en levenslang leren kunnen enkel slagen in co-creatie. De inhoud van leertrajecten moet bepaald worden door werkgevers, opleidingsverstrekkers en lerenden op zo’n manier dat ze vlot aanpasbaar zijn. 
  3. Maak werk van gepersonaliseerde duale leertrajecten, op maat van de interesses en capaciteiten van de lerende en van het moment in de loopbaan waarin deze zich bevindt.
  4. Digitale technologie is een essentieel middel om gepersonaliseerde opleidingen mogelijk te maken. Dit kan zowel inhoudelijk als voor de omkadering.  
  5. Bovenstaande kan slechts als we de financiering van duaal leren en levenslang leren radicaal durven herdenken.


koning 1

Perscontact

Communicatieteam van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming SYNTRA Vlaanderen:
Tania Jannis (tania.jannis@syntravlaanderen.be - 0497/59.33.88)
Silke Van Vaerenbergh (silke.vanvaerenbergh@syntravlaanderen.be - 0499/48.63.55)