Strategisch memorandum Syntra Vlaanderen 2019

  • 28 mei 2019

Een adaptief leersysteem voor de 21ste eeuw

De technologische revolutie verandert onze wereld sterk. Deze omwenteling is nog maar net gestart. We weten niet goed wat ons te wachten staat.

Wat we wél weten is dat we nood zullen hebben aan mensen die in staat zijn voortdurend bij te leren om het tempo van technologische en economische verandering aan te kunnen. Up-to-date kennis en skills zijn de belangrijkste troeven in een onzekere wereld, ook voor onze (toekomstige) KMO’s. De volgende regering zal een prioriteit moeten maken van een écht leerbeleid indien Vlaanderen wil blijven concurreren met Europese topregio’s op vlak van kennis, innovatie en welvaart.

SYNTRA Vlaanderen schuift zes pijlers naar voor die deze uitdagingen het hoofd bieden en de bouwstenen vormen voor een adaptief leersysteem voor de 21ste eeuw.

1. Breid duaal leren uit naar het volledige opleidingslandschap;
2. Faciliteer een bloeiend ecosysteem duaal leren tussen opleidingsinstellingen, bedrijven, onderzoekscentra en de overheid;
3. Stimuleer het gebruik van technologie om efficiëntiewinsten te boeken en toegankelijkheid tot leren te verhogen;
4. Maak werk van een slimme financiering die verantwoordelijkheden verdeelt over alle betrokken actoren;
5. Hervorm SYNTRA Vlaanderen tot facilitator van het ecosysteem duaal leren.
6. Investeer in een innovatieve en toekomstgerichte ondernemersvorming
 

Lees het strategisch memorandum van SYNTRA Vlaanderen via deze link.