Sturend beleid

Doelstelling

Versterking en vermeerdering van de competenties van (kandidaat-)ondernemers via innovatieve en flexibele opleidingen, door meer samenwerking tussen de SYNTRA, kennisinstellingen en het bedrijfsleven. De doelstellingen en bouwstenen van het innovatieve beleid zijn drievoudig: innovatie in opleidingsmethode, innovatie in opleidingsinhoud en excellente partnerschappen. Sturend beleid startte in cursusjaar 2016-2017; op dit moment zijn er 40 innovatieve trajecten en 48 flexibele trajecten.

Doelgroep

SYNTRA-cursisten.

tandwielen