SYNTRA Vlaanderen zet duaal leren op de kaart en geeft voorrang aan ondernemersvorming in de 21ste eeuw

  • 29 mei 2019

SYNTRA Vlaanderen zet duaal leren op de kaart en geeft voorrang aan ondernemersvorming in de 21ste eeuw. Dat zijn immers de twee inhoudelijke dienstverleningen van het Vlaams overheidsagentschap. De manier waarop het agentschap voorziet in die diensten is innovatief en cocreatief, onderbouwd door kennis en in samenwerking met partners. Daarnaast staat SYNTRA Vlaanderen ook voor innovatie en kennisdeling, levenslang leren en wil het een lerende overheidsorganisatie zijn. De concrete realisaties van SYNTRA Vlaanderen uit de periode 2016 – 2019 werden gebundeld in een publicatie, die vandaag wordt vrijgegeven:

pdf bestandRealisaties SYNTRA Vlaanderen 2016 - 2019 (3.95 MB)

Agentschap heeft drie pijlers
SYNTRA Vlaanderen zet als Vlaams overheidsagentschap in op duaal leren en ondernemersvorming. Duaal leren is een nieuw concept in het onderwijs, dus heeft SYNTRA Vlaanderen de voorbije drie jaar gewerkt aan de uitbouw ervan. Het heeft duaal leren in Vlaanderen op de kaart gezet. Als resultaat daarvan wordt het op 1 september 2019 dan ook uitgerold in het volledige secundair onderwijs. Ook voor ondernemersvorming neemt de organisatie een faciliterende rol op. Daarnaast zet SYNTRA Vlaanderen sterk in op innovatie en kennisdeling, bijvoorbeeld via het grassroots innovatieproces Ideaal Duaal, dat in de vorm van een wedstrijd innovatieve ideeën uit het veld haalt. Met de uitbouw van het kennisplatform ODIN wil het agentschap kennis delen en dus thought leadership verwerven wat betreft de drie pijlers.

Cocreatie in een ecosysteem
SYNTRA Vlaanderen maakt er ook werk van om een gedragen visie te creëren en bottom-up te werken. Daarom werken ze vooral in cocreatie met veel verschillende partners uit diverse vakgebieden. Meer nog, het agentschap gelooft sterk in het principe van het ecosysteem, waarin elke partner iets bijdraagt en iets terugkrijgt en waarin de partners onderling afhankelijk zijn van elkaar. SYNTRA Vlaanderen neemt als het ware een voortrekkersrol op wat betreft cocreatie in een ecosysteem.