Tenderoproep: Virtual Reality (VR) als opleidingsmethode in duale trajecten

  • 29 januari 2018

Alle details van deze tenderoproep lees je via de e-procurement website: https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=297049

Virtual Reality (VR) als opleidingsmethode in duaal leren

SYNTRA Vlaanderen is het innovatief en inspirerend regieagentschap inzake duaal leren en ondernemerschapsvorming, en heeft een sterk netwerk die alle relevante spelers met elkaar verbindt en zo kennis samenbrengt. Voor duaal leren werd een nieuwe entiteit binnen het agentschap opgericht. Eén van de doelstellingen van de regisseur duaal is de ondersteuning en de omkadering van duaal leren voor onderneming en lerende faciliteren. Dit faciliteren gebeurt onder meer door het introduceren van nieuwe technologie zoals VR, AR, big data analysis, blockchain binnen duaal leren, etc. Niet langer digitale ondersteuning in de klas is mogelijk, maar ook de omkadering van de trajecten (matching, competentieopvolging) als technologie als de opleidingsmethode.

Eén van de belangrijkste technologieën is Virtual Reality (VR). De gesimuleerde werkelijkheid gaat overduidelijk impact hebben op ons leven. Het verandert bvb. de manier waarop we aankoopbeslissingen nemen en hoe we onze vakantie boeken. Maar het verandert en verbreedt ook de mogelijkheden in heel wat domeinen, zoals de zorg en de effectiviteit van het leren, in therapie, gedragsveranderingen, training en sales en marketing. VR biedt ook veel mogelijkheden op het gebied van stimuleren van moeilijke en complexe situaties. Voor hulpdiensten kunnen bvb. virtuele stresssituaties gecreëerd worden, waarbij verschillende handelingen in dit soort situaties kunnen worden geoefend.

VR-training heeft dus als voordeel:
- Snel en gemakkelijk trainen in verschillende situaties
- Zeer realistisch
- Meeslepend, leuk en motiverend
- Kostenbesparend
- Materiaalbesparend (milieuvriendelijk)
- Tijdbesparend
- Veilig
- Op maat (bvb. op eigen tempo; herhalen zoveel je wil)

In de bedrijfswereld zijn er reeds tal van voorbeelden hoe VR ingezet kan worden ter ondersteuning van de opleiding van werknemers. Bij Facilicom Group Belgium en haar zusterbedrijf Gom wordt vanaf maart 2017 VR gebruikt bij de opleiding van schoonmaakpersoneel (http://nl.facilicom.be/facilicom-introduceert-virtual-reality). Wie de VR-bril opzet, kan letterlijk 360 graden rondkijken in pakweg een hotelkamer. De realiteit is niet nagebouwd in een computerprogramma, maar gebaseerd op echte foto’s die de gebruiker het gevoel geeft middenin de ruimte te staan. Voordeel van deze opleidingsmethode is dat de lerende thuis, op hun eigen tempo, alles nog eens herbekijken en vooral ervaren. Bovendien kan de informatie op een innovatieve en leuke manier mee naar huis worden genomen (andere gezinsleden kunnen de VR-bril bijvoorbeeld ook eens uittesten), wat motiverend werkt.

VR kan ook worden ingezet om jongeren in het duaal onderwijs optimaal te trainen door flexibele trainingsomgevingen te creëren waarin letterlijk alles mogelijk is. De combinatie met interactieve elementen zorgt voor een realistische trainingservaring, waarin jongeren worden ondergedompeld in levensechte situaties die veel impact hebben. Vooreerst kan VR ingezet worden om lerenden te laten kennismaken met een aantal generieke competenties die zij nodig hebben om klaargestoomd te worden voor hun duale opleidingsweg. Competenties zoals op tijd komen, klantvriendelijk, stressbestendigheid zijn enz. kunnen via een gesimuleerde werkelijkheid in een veilige omgeving aangeleerd en uitgediept worden. Ten tweede kan VR worden ingezet om jongeren een aantal vaktechnische competenties aan te leren die noodzakelijk zijn in de start bij aanvang van een duaal traject bvb. omwille van veiligheidsredenen.

De belangrijkste doelstelling m.b.t. innovatie ligt hier in het digitaal ondersteunen van een individueel leertraject. Door partnerschappen tussen scholen, opleidingsverstrekkers en bedrijven te stimuleren, kan materiaal worden ontwikkeld om duale opleidingen te versterken.

SYNTRA Vlaanderen wil vanuit haar rol als regisseur duaal leren de mogelijkheden van VR als leermethode in duale trajecten ten volle benutten omdat het bijdraagt tot meer en beter leren en de ontwikkeling van generieke en/of vaktechnische competenties aanzienlijk versterkt.

De opdracht heeft dan ook tot doel om stakeholders in duaal leren vertrouwd te maken met VR en dit toe te passen in hun opleidingen. Duaal leren wordt hier ruim opgevat en betreft alle trajecten waar een groot deel van de competenties op de werkvloer wordt aangeleerd. De opdracht houdt het ontwikkelen van materiaal in waarin VR-toepassingen zijn geïntegreerd, en dat bruikbaar is in duale trajecten te versterken in die zin dat lerenden vaktechnische en/of generieke competenties sneller en beter onder de knie krijgen. Deze toepassingen kunnen voorafgaand aan een traject bruikbaar zijn, maar kunnen ook tijdens het duale traject als aanvulling bruikbaar zijn.