Visievorming Vlaams Partnerschap Duaal Leren

Doelstelling

De doelstelling van de visievorming van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren was om tussen onderwijspartners (koepels, netten en andere opleidingsverstrekkers) en werkpartners (SERV-partners), die duaal leren de voorbije twee jaar vorm hebben gegeven, een gemeenschappelijke toekomstvisie uit te bouwen, via een seminarie ‘48 uren duaal leren’. Concreet werden volgende vragen voorgelegd:

  • Waar willen we in 2030 met duaal leren staan?
  • Wat zijn onze prioritaire acties om die doelstellingen te verwezenlijken?
  • Hoe gaan we opvolgen dat we de doelstellingen bereiken?

Het resultaat van deze oefening mondde uit in vijf prioritaire doelstellingen voor duaal leren. Alle leden van het Vlaams Partnerschap Duaal Leren onderschrijven deze doelstellingen.

infographic visievorming duaal leren