Vlaamse Regering blijft inzetten op duaal leren en ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen opgeheven

  • 4 oktober 2019

De Vlaamse Regering geeft in het regeerakkoord aan dat ze maximaal gebruik wil maken van de kansen die duaal leren kan bieden als een volwaardige leerweg en ondernemerschap en aanleren van ondernemerscompetenties wil blijven stimuleren. Het Agentschap voor Ondernemersvorming – SYNTRA Vlaanderen wordt echter opgeheven en de bevoegdheden worden herverdeeld over vier entiteiten: het Departement Werk en Sociale Economie, het Departement Onderwijs en Vorming, het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en VDAB.

De ambitie van de Vlaamse Regering om duaal leren als volwaardige leerweg te introduceren vertaalt zich in de versnelde uitbreiding van het duale aanbod naar meer richtingen met een dubbele finaliteit (doorstroom/arbeidsmarkt) in het secundair onderwijs, waar haalbaar duaal leren uitbreiden in de tweede graad en waar zinvol lanceren in ASO-richtingen. Daarnaast wordt duaal leren uitgebreid naar opleidingen in het hoger en volwassenenonderwijs. De taken en bevoegdheden met betrekking tot duaal leren worden verdeeld over het Departement Werk en Sociale Economie, het Departement Onderwijs en Vorming  en VDAB.

Het gebeurt niet vaak dat een nieuw en innovatief onderwijssysteem wordt gelanceerd in Vlaanderen. Daarom is het belangrijk dat het grote potentieel van het merk duaal leren actief wordt gestimuleerd door volgehouden innovatie-inspanningen, technologische vernieuwing in de leersystemen, door TSO-, ASO- en STEM-richtingen duaal aan te bieden, door duaal leren in het hoger onderwijs en in het universitair onderwijs te organiseren, door de ondernemingen en de scholen te ondersteunen, door performante kwaliteitsbewaking en door te blijven experimenteren om een adaptief leersysteem te creëren. Verschillende publieke en private partners staan klaar om voor jongeren, studenten, werknemers duale leerwegen aan te bieden. Opleidings- en werkpartners staan klaar om die gedeelde visie verder uit te dragen en vorm te geven.

Ook blijft de Vlaamse Regering inzetten op opleidingen naar ondernemerschap. Deze bevoegdheden worden ondergebracht bij VLAIO. Het stimuleren van ondernemerschap en het aanleren van ondernemerscompetenties blijven een belangrijke taak. Up-to-date kennis en skills zijn belangrijke troeven in een onzekere wereld. Focus op levenslang leren wordt ook voor onze (toekomstige) ondernemers steeds belangrijker.

Continuïteit verzekerd

De voorbije drie jaar heeft SYNTRA Vlaanderen samen met haar partners pionierswerk geleverd in de uitbouw van duaal leren. Met deze opgebouwde kennis, expertise en relaties binnen het werkveld kan de onderwijsvernieuwing met duaal leren en in ondernemersvorming succesvol worden voortgezet.

Het agentschap en haar medewerkers zorgen ook in de komende transitieperiode voor een kwalitatieve dienstverlening en staan garant voor de continuïteit van duaal leren en ondernemersvorming.