Voor 10 verschillende beroepen EVC-standaarden goedgekeurd

  • 3 april 2020

Sinds kort kan u via een beroepskwalificerend EVC-traject eerder verworven vaardigheden en competenties (laten) erkennen. De Vlaamse overheid keurde voor 10 verschillende beroepen EVC-standaarden goed. Wilt u een beroepskwalificerend EVC-traject aanbieden? Dan kan u een aanvraag tot erkenning indienen bij het Departement WSE. Als uw traject wordt erkend, mag u EVC-assessments afnemen en kunt u beroepskwalificaties uitreiken aan personen die de assessments succesvol doorlopen.

Lees meer