Webinars over beroepskwalificerende trajecten

  • 15 juni 2020

De arbeidsmarkt wordt vandaag geconfronteerd met hardnekkige uitdagingen, zoals krapte,  ongekwalificeerde uitstroom of de lagere werkzaamheidsgraad van kansengroepen. Door het opleidingsaanbod binnen en buiten de onderwijswereld te koppelen aan competenties uit beroepskwalificaties, die afgestemd zijn op wat de arbeidsmarkt vraagt, kunnen we deze uitdagingen beter aangaan. Dit wordt een succesverhaal als burgers, werkgevers en opleidingsverstrekkers de krachten bundelen en de sprong wagen. 

In zowat alle sectoren van de arbeidsmarkt bestaan er vandaag beroepskwalificaties. Een beroepskwalificatie geeft een overzicht van wat iemand  moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen. Wanneer u over alle of een deel van de competenties uit een beroepskwalificatie beschikt, behaalt u een bewijs van beroepskwalificatie, deelkwalificatie of competenties. Deze kwalificaties hebben dezelfde waarde op de arbeidsmarkt als een diploma doordat de Vlaamse overheid beroepskwalificaties erkent. 

Opleiding volgen of verworven competenties erkennen

U kan dergelijke bewijzen behalen door een beroepskwalificerend opleidings- of EVC-traject (erkennen van verworven competenties) te volgen:

  • tijdens een opleidingstraject zal u de competenties aangeleerd krijgen. 
  • tijdens een EVC-traject hebt u alle competenties al verworven en worden ze officieel erkend. 

Alle bestaande beroepskwalificerende trajecten worden verzameld in een publiek raadpleegbaar register. Om de kwaliteit van beroepskwalificerende trajecten en hun maatschappelijke waarde te garanderen, worden deze onderworpen aan een kwaliteitskader, opgesteld door de Vlaamse overheid.

Betere match tussen competenties en arbeidsmarkt

Beroepskwalificerende trajecten hebben een meerwaarde voor individuen én voor de samenleving.  Burgers kunnen hun competenties inzetten op de arbeidsmarkt en hun inzetbaarheid vergroten. Het wordt voor de werkgever makkelijker de juiste werkkracht op de juiste plaats in te zetten, wat de productiviteit en competitiviteit in en tussen bedrijven verhoogt. De mismatch op de arbeidsmarkt verkleint doordat aanbieders hun aanbod afstemmen op de noden van de arbeidsmarkt. Ook nieuwe opleidingsverstrekkers profileren zich binnen het opleidingslandschap. Kortom: levenslang leren wordt nog aantrekkelijker en verder vorm gegeven in de Vlaamse samenleving.

Traject aanbieden of beroepskwalificatie behalen?

Wilt u als organisatie een beroepskwalificerend traject aanbieden? Op de website beroepskwalificerende trajecten vindt u alle informatie en procedures voor het indienen en doorlopen van een erkenningsaanvraag. U kan ook inschrijven voor één van de webinars van het departement Werk en Sociale Economie (opent in nieuw venster

Wenst u of uw werknemer een beroepskwalificatie te behalen? Raadpleeg de reeds erkende beroepskwalificerende trajecten via het register.

Meer informatie over het erkennen van beroepskwalificerende trajecten bij Departement Werk en Sociale Economie vindt u via onderstaande gegevens. 

 

Beroepskwalificerende trajecten

Adres Departement Werk en Sociale Economie - Beroepskwalificerende trajecten
  Ellipsgebouw
  Koning Albert II laan 35 (bus 20), 1030 Schaarbeek, België
Telefoon 02 553 22 16
E-mail erkenningtraject@vlaanderen.be