Werkplek21

Doelstelling

Werkplek21 was, naast het project ‘Schoolbank op de werkplek’, het sleutelproject om duaal leren vorm te geven. Concreet werden er aanbevelingen voor het decreet ‘overeenkomst alternerende opleiding’, voor de hervorming van de mentor, voor de start- en stagebonus, en voor de opstart van verschillende partnerschappen gemaakt.

Aanwezigen

Opleidingsfondsen, werkgeversfederaties en beleidsmakers.

werkplek 21