Wordt 2018 het jaar van edtech, virtual reality en chatbots in duaal leren en ondernemersvorming?

  • 7 december 2017

De snelheid waarmee nieuwe technologieën hun ingang vinden in leersystemen evolueert razendsnel en biedt ook mogelijkheden voor duaal leren en ondernemersvorming. Vanuit deze blik op de toekomst werd de eerste inspiratiedag op 6 december georganiseerd door het Agentschap voor Ondernemersvorming-SYNTRA Vlaanderen. Diverse experts en sprekers uit buiten- en binnenland passeerden de revue en wierpen hun licht op digitale transformatieprocessen en de leersystemen van de toekomst.

“Met innovatie en technologie enerzijds en hoger onderwijs anderzijds, wordt duaal leren het leren van de toekomst” zegt Bruno Tindemans, gedelegeerd bestuurder van SYNTRA Vlaanderen.

#Duaalnextlevel

Met de recente goedkeuring van het decreet Duaal Leren door de Vlaamse Regering en de uitbreiding van de proeftrajecten wordt de uitrol voor duaal leren gefaseerd verder gezet richting 2019. Maar er is meer: ook binnen het hoger onderwijs worden trajecten met duaal leren verder verkend. Baanbrekende voorbeelden uit het Verenigd Koninkrijk werden toegelicht. In een paneldebat met verschillende afgevaardigden vanuit hogescholen en universiteiten werd dieper ingegaan op de mogelijkheden en de randvoorwaarden hiervan.

Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport Philippe Muyters bevestigt: “Om van de digitalisering een succes te maken voor Vlaanderen, moeten we inzetten op de competenties en talenten van de toekomst. En wie kan beter inschatten welke competenties en talenten dat zullen zijn dan onze ondernemers, die elke dag meeschrijven aan die digitale toekomst? Duaal leren – het partnerschap tussen onderwijs- en bedrijfswereld -  biedt dan ook uitgelezen mogelijkheden om nét die competenties te ontwikkelen.”

Chatbots, Virtual Reality en andere technologie als ondersteuning bij duaal leren

In duaal leren spelen diverse actoren (scholen, mentor, leerling, trajectbegeleider, bedrijf enz.) tegelijkertijd hun rol in het opleiden van jongeren. Afstemming, coördinatie en wisselwerking zijn daarbij belangrijk. Via diverse workshops werden de mogelijkheden van technologie in duale opleidingen verkend. Zo kunnen instructies en opdrachten ondersteund worden door Virtual Reality of begeleidt een chatbot je doorheen de procedure om als onderneming erkend te worden in duaal leren. Digitalisering en educational technologie, kortweg edtech, bieden daarom vele mogelijkheden om de leersystemen van de toekomst te vormen, zo ook bij ondernemersvorming.