Zet jezelf op de kaart!

Doelstelling

Ouders en leerlingen informatie aanreiken over duaal leren en de kaart ter beschikking stellen als middel voor prospectie.

zet jezelf op de kaart
Partner
logo comma

zetjezelfopdekaart.syntravlaanderen.be